WAAROM KNKF ?

Ons doel

 • Het bevorderen van een doelmatig sportbeleid en het bevorderen van  krachtsport en fitness in algemeen.
 • Het ontwikkelen, coördineren, examineren  en verzorgen van officieel erkende opleidingen en diploma’s op het gebied van krachtsport en fitness.
 • Het behartigen van de gezamenlijke belangen op het gebied van krachtsport en fitness.
 • Het garanderen van hoge kwaliteit van kracht en fitness professionals op het gebied van uitvoering, huisvesting en gebruikers toestellen.

 Waarom zou ik mij als sport aansluiten?

 • Het uitbesteden van uitvoerende zaken zoals; dopingcontroles en contributie inning.
 • Het ontvangen van subsidie.
 • Het gebruik maken van ledenadministratie systeem.
 • Het kunnen deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden en competities.
 • Het officieel erkend zijn door NOC-NSF en Internationale  sportorganisatie’s

Waarom zou ik mij als lid aansluiten?

 • Korting krijgen op sportmateriaal en ziektekostenverzekering.
 • Het officieel erkend zijn als krachtsporter.
 • Het kunnen deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden en competities.
 • Het officieel erkend zijn door NOC-NSF en Internationale  sport organisatie’s.

Waarom KNKF kiezen voor mijn opleiding, diploma, registratie en keurmerk?

 • KNKF verzorgt, als CRKBO, EuropeActive en andere internationale sport organisatie’s erkende opleidingsinstelling officieel erkende examens,diploma’s en opleidingen die internationaal erkend worden.
 • Het officiëel  en internationaal geregistreerd worden in het REPS-NL Krachtsport en fitness professional register.
 • Doordat de KNKF lid van de NEN op het gebied van normering van sportscholen en fitness toestellen en tevens lid van EuropeActive is, zodoende met hun nauw samenwerkt, je met ons keurmerk een erkende garantie kan geven, van hoge kwaliteit van kracht en fitness professionaliteit op het gebied van uitvoering, huisvesting en gebruikstoestellen.