Verenigingen / Ondernemers en coronavirus

Veel sportscholen, fitness ondernemers en zzp’ers ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Volg in iedergeval de media en de website van de overheid en organisaties als RIVM.

Landelijke steunmaatregelen

Het kabinet heeft een pakket maatregelen aangekondigd om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor de zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Het pakket zorgt ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zorgt het  met versoepelde belastingregelingen dat geld in de bedrijven blijft. Lees meer over dit pakket op de website van de Rijksoverheid.

Financiële regelingen

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS werd eerder bekendgemaakt als Noodloket. Deze regeling is ook van toepassing op fitness ondernemers.

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 is het mogelijk om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft 3 maanden de tijd (tot en met vrijdag 26 juni 2020) om een aanvraag in te dienen.

Lokale steunmaatregelen

Ook de gemeente biedt vaak een aanvullend pakket steunmaatregelen voor haar ondernemers en zzp’ers. Hou hiervoor de website van uw gemeente in de gaten.

Andere belangrijke website met informatie over het coronavirus voor ondernemers kunt u vinden via https://www.mkb.nl/corona.

Kansen voor retentie van leden

Het is van belang om contact te houden met je leden. Er zijn inmiddels veel voorbeelden van sportaanbieders die online instructie en lessen aanbieden. Dat is voor iedere ondernemer / vereniging van belang. De leden zien natuurlijk het liefst hun vertrouwde trainers.

Help je leden ook door deze periode gaan. Het inzicht was al dat het belangrijk is je leden ook na de training te helpen met voeding en leefstijl om echt resultaat te behalen. Tijdens deze “lock down” is dat extra nodig.

Onze partner EuropeActive heeft de onderstaande artikelen gepubliceerd over digitale kansen en tips om deze Covid-19 crisis door te komen.

Ook NOC*NSF heeft een checklist met aandachtpunten voor sportverenigingen gemaakt (die ook nuttig kan zijn voor ondernemers).

Hoe om te gaan met “Algemene vergaderingen”?

In verband met de maatregelen ter bestrijding en verdere verspreiding van het coronavirus kunnen veel van Algemene Ledenvergaderingen helaas geen doorgang vinden op dit moment.

Om te voorkomen dat besluitvorming en beleidsbepaling verder stagneert is er in Nederland een noodwet aangenomen welke verenigingen twee belangrijke extra opties biedt:

Het bestuur van rechtspersonen kan straks* bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is.

Het bestuur kan met maximaal 3 bestuursleden die samen in één ruimte zijn, de vergadering leiden. Dit noemen we een hybride ALV. Voorwaarde hierbij is wel dat de leden tijdens die vergadering, of van tevoren, vragen kunnen indienen die uiterlijk op deze hybride vergadering worden beantwoord. Mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan een dergelijke vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig.

In de praktijk zou zo’n hybride ALV er als volgt uitzien:

  1. Leden kunnen vooraf vragen stellen die meegenomen worden in de hybride ALV.
  2. Maximaal drie bestuursleden komen fysiek bij elkaar en houden een algemene ledenvergadering.
  3. Deze ALV wordt door middel van een livestream uitgezonden en is voor alle leden toegankelijk.
  4. De livestream wordt in zijn geheel live uitgezonden in een besloten omgeving.
  5. Alle leden moeten inloggen in deze omgeving en worden op deze manier geïdentificeerd.
  6. Naast de livestream wordt het online stemmen georganiseerd door gebruik te maken van een online tool, waarbij ieder lid maximaal één keer zijn/haar stem kan uitbrengen.
  7. Na afloop van de digitale vergadering worden alle vergaderstukken en uitslagen van stemmingen gedeeld met alle leden via de mail en/of online beschikbaar gesteld als download.

Het bestuur kan de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

De noodwet is geldig tot 1 september 2020 (dit is vooralsnog dus ook de uiterste datum tot wanneer de ALV door het bestuur kan worden uitgesteld!). Indien de situatie rondom corona dit vraagt kan de noodwet telkens met 2 maanden worden verlengd.
Naast het live streamen van de Algemene Ledenvergadering is het natuurlijk ook van belang om een rechtsgeldige manier van het digitale stemproces te faciliteren. NOC*NSF is bezig met een selectie van softwareapplicaties waarmee een ALV via livestream (audio/video) te volgen is en waarmee het stemproces kan worden georganiseerd.

De meeste softwarepakketten werken met het systeem dat men een fee moet betalen per stemmer en daarnaast een vaste service fee. Verwacht dus geen vaste prijs voor een vergadering, maar een indicatie of prijsopbouw zodat je het zelf kunt uitrekenen. Gestreefd wordt naar een overzicht van applicaties en bijbehorende rekenmodellen geschikt voor zowel grotere als kleinere verenigingen.

* Vanzelfsprekend informeren wij onze verenigingen direct over de mogelijke softwareapplicatie zodra die bekend is.