De KNKF kent de onderstaande contributie profielen voor individuele leden. Van wedstrijdleden wordt verwacht dat zij de e-learningmodule Brons van de Dopingautoriteit volgen. Van trainers en coaches wordt verwacht dat zij de e-learningmodule Trainer-Coach 3 volgen. Registreer je voor deze e-learningmodule met hetzelfde e-mailadres als gebruikt bij de KNKF.

Profiel Leeftijd Tarief Opmerking
Wedstrijdlid (vanaf 18) Vanaf 18 jaar 60 euro per jaar Wordt in 1 keer geïncasseerd
Wedstrijdlid 18+ (4 termijnen) Vanaf 18 jaar 60 euro per jaar Wordt in per kwartaal geïncasseerd. Is alleen mogelijk

als automatische incasso is ingesteld

Wedstrijdlid t/m 17 jaar T/m 17 jaar 32,50 euro per jaar Wordt in 1 keer geïncasseerd
Kader-Coach-Trainer 19,00 euro per jaar Wordt in 1 keer geïncasseerd. Bedoeld voor bestuurders, scheidsrechters, coaches en trainers
D-leden 8 euro per jaar Wordt in 1 keer geïncasseerd. Donateur leden

De peildatum voor de leeftijd is 1 januari van het contributiejaar

Naast individuele leden kunnen ook verenigingen en sportscholen zich aansluiten. Dit clublidmaatschap wordt via de secties geregeld. Kijk hiervoor op  de websites van de sectie.

Verengingen/sportscholen die niet bij een sectie zijn aangesloten, kunnen zich rechtstreeks aansluiten bij de KNKF. De contributie voor clublidmaatschap is 125 euro per jaar.