Krachtsport, Fitness en Seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag

Een veilig en plezierig sportklimaat voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van de KNKF. Daarom worden verenigingen en sportscholen gesteund en gestimuleerd om preventief beleid te voeren om seksuele intimidatie tegen te gaan.

Op het moment dat zulk ongewenst gedrag wordt opgemerkt binnen een vereniging/sportschool kan de KNKF worden benaderd voor eerstelijns opvang. Samen met NOC*NSF is een structuur opgezet om verenigingen te ondersteunen om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen. Onderdelen zijn het instellen van een ‘hulplijn seksuele intimidatie in de sport’ en het inzetten van vertrouwenspersonen. De KNKF vindt het van belang dat verenigingen op dit onderwerp beleid voeren, zoals het opstellen van gedragsregels, het maken van een risicoanalyse en het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Meldingsproces seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag

Binnen de KNKF is een Vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten rond seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Spelers, ouders, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden kunnen (anoniem) een melding doen bij deze Vertrouwenscontactpersoon. Deze meldingen kunnen variëren van verbale intimidatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en seksueel misbruik.

Meldingproces

Het meldingsproces kan hier gedownload worden

Vertrouwenscontactpersoon

Vanuit de KNKF verzorgt de vertrouwenscontactpersoon Saskia Rozendaal de eerste opvang. Bij haar kunnen mensen, volledig in vertrouwen, hun verhaal doen en mogelijke vervolgstappen bespreken. Zij kan bereikt worden via sasrozendaal@hotmail.com.

Afhankelijk van de ernst van de situatie en de behoefte van de melder, schakelt de Vertrouwenscontactpersoon de expertise van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF in. Hier zitten professionals met specialistische kennis op het gebied van begeleiding rond seksuele intimidatie. Zij kunnen de melder verder adviseren en ondersteunen en samen het vervolgtraject bepalen.

Het is ook mogelijk om direct met het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF in contact te komen. Het vertrouwenspunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is: 0900 – 202 55 90 (€0,10 per minuut).

Beleid ten opzichte van seksuele intimidatie

Voor verenigingen is er de toolkit ‘Beleid Seksuele Intimidatie’ die richtlijnen geeft om preventief beleid op te zetten. Naast het voeren van beleid is het als vereniging erg belangrijk het onderwerp bespreekbaar te maken onder sporters, ouders en kader. Op deze manier doet een vereniging zoveel mogelijk om seksuele intimidatie te voorkomen. In het geval dat er zich toch een incident voordoet, kan een verenging makkelijker en sneller zelf stappen ondernemen, met zo min mogelijk schade voor het slachtoffer.

Meer informatie

Gedragcodes voor bestuurders, trainer/coaches, scheidsrechters en sporters

Via de volgende link kunnen de gedragscodes, die NOC*NSF heeft opgesteld, gedownload worden LINK

Handboek Geschillenbeslechting in de sport

In het Handboek Geschillenbeslechting in de sport worden adviezen geven hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Instituut Sportrechtspraak

De KNKF is voor tuchtrechtelijke procedures aangesloten bij de stichting Instituut Sportrechtspraak voor doping, seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Op 1 april 2019 is een nieuwe versie van het reglement Seksuele intimidatie ingegaan. Klik op de documentnaam om het te downloaden : Reglement Seksuele intimidatie.