Klik hier!

KNKF Register(REPS-NL) van Krachtsport en Fitness Professionals

Het European Register of Exercise Professionals (EREPS) is opgericht in 2007 en is een onafhankelijk register van instructeurs, trainers en leraren die werkzaam zijn in de Europese sector voor gezondheid, fitness, krachtsport en lichaamsbeweging.

EREPS erkent de kwalificaties en vaardigheden van oefeningsprofessionals en is een belangrijke garantie voor het publiek en werkgevers dat hun instructeur of werknemer over de juiste kwalificaties beschikt om hun rol veilig en effectief te vervullen. EREPS (REPS-NL)wordt voor Nederland  officieel vertegenwoordigd door de KNKF.

Het REPS-NL programma:

Biedt een onafhankelijk registratieproces (soms een ‘licentie om te oefenen’) voor oefenprofessionals in heel Europa, dat duidelijk begrijpelijk is voor operators en consumenten;
Biedt een openbaar register met leden gepubliceerd op een website directory;
Vereist dat leden zich houden aan een REPS ethische gedragscode waarin de rechten, verantwoordelijkheden en principes van het uitoefenen van een beroepsbeoefenaar worden vastgelegd;
Ondersteunt de professionele behoeften van zijn leden in het belang van de professionalisering van de Europese fitnesssector.

Er zijn nu EREPS geregistreerde fitnessprofessionals werkzaam in 32 verschillende Europese landen. Door de toepassing van gemeenschappelijke Europese normen vergemakkelijkt EREPS de arbeidsmobiliteit met 10% van de leden die elk jaar van land veranderen, voornamelijk om werkgelegenheidsredenen.

EREPS is onderdeel van EuropeActive, de (toonaangevende) non-profit organisatie die de hele Europese gezondheids- en fitnesssector in Brussel vertegenwoordigt.

EuropeActive en KNKF ondertekenen een Memorandum of Trust and Understanding om REPS-NL te starten

Op vrijdag 20 september 2019 ondertekenden Paul Lengkeek en Alain Verzi van de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond (KNKF) en Julian Berriman en Anja Beverwijk, van de Professional Standards Committee van EuropeActive, een Memorandum of Trust and Understanding ( MoUT) tussen hun organisaties. De MoUT legt de voorwaarden vast voor de toekomstige oprichting en werking van REPS-NL, het Nederlandse register voor oefenprofessionals, en legt het principe van wederzijdse erkenning tussen het Europese register van oefeningsprofessionals (EREPS) en het Nederlandse register vast.

Dit initiatief is een nieuwe belangrijke stap voorwaarts in de harmonisatie van Europese fitnesskwalificaties en de realisatie van gemeenschappelijke normen voor de opleiding van fitnessprofessionals in de fitnesssector. De heer Lengkeek, de KNKF-voorzitter, verwees naar de overeenkomst door te zeggen: “de KNKF is verheugd dit exclusieve partnerschap te ondertekenen. We zullen in staat zijn om nauw samen te werken met EuropeActive bij het ontwikkelen van REPS-NL in overeenstemming met EREPS en Europese onderwijsstandaarden. We zijn ervan overtuigd dat dit de kwaliteit van fitnessprofessionals en hun training zal verhogen ”.

Julian Berriman gaf ook commentaar op de Memorandum: “De ondertekening van de MoUT met KNKF is een belangrijke stap voorwaarts op weg naar de wederzijdse erkenning van fitnesskwalificaties in heel Europa. EuropeActive is vereerd samen te werken met zo’n gevestigde en prestigieuze instantie als de KNKF en geniet van het vooruitzicht op onze toekomstige samenwerking ”.

Code of Conduct

De Code of Conduct beschrijft de uitgangspunten en de basisprincipes van ethisch gedrag die door REPS-NL worden aangehouden en zet REPS-NL kernwaarden uiteen.

De volgende kernwaarden zijn de basis voor de Code of Conduct:

  • Wij geven het voorbeeld – door ons op een manier te gedragen die laat zien wat wij van elkaar en van onze leden verwachten.
  • Wij werken samen – door elkaar te stimuleren en een sterke en succesvolle relatie op te bouwen.
  • Wij respecteren elkaar – door mensen te respecteren om wie zij zijn en om hun kennis, vaardigheden en ervaring.
  • Wij onderzoeken de feiten en verschaffen inzicht – door veronderstellingen te onderbouwen, feiten te controleren en onze reputatie als betrouwbare en objectieve sportpartner te versterken.
  • Wij zijn open en eerlijk in onze communicatie – door informatie, inzichten en advies uit te wisselen en moeilijke situaties openhartig aan te pakken.
  • Wij zijn betrokken bij de maatschappij – door in de samenleving werkzaam te zijn en onze vaardigheden, ervaring
    en standpunten door middel van ons werk in de samenleving te delen.
  • Maar vóór alles zijn wij integer – door de hoogste professionele normen na te leven, gedegen advies te geven en onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Leden van het REPS-NL zullen opgenomen worden in een publiek register dat op internet door iedereen kan worden geraadpleegd. De registratie geschied voor de duur van 1 jaar en kost E.30,00 per jaar. Elk jaar moet de geregistreerde trainer een kleine herhaling cursus voor “permanente Educatie “ volgen die bij de KNKF gegeven word zodat opnieuw licentie voor een jaar verleend kan worden. Bij de registratie hoort een op naam gestelde lidmaatschapskaart, waarop de naam, specialisatie, het unieke lidmaatschapsnummer en de geldigheidsdatum staan vermeld. Daarnaast kan men profiteren van speciale aanbiedingen.

Reglement en code of conduct
Het volledige Register reglement en Code of Conduct is hier te vinden.