KNKF Register van Krachtsport en Fitness Professionals

Dit is het officieel register voor Krachtsport en Fitness professionals van de KNKF.

Het register is gerealiseerd in samenwerking met NOC-NSF, het CRKBO en de NEN dat onafhankelijk, objectief en een op Nederlandse en Europese gebaseerd kwalificatiesysteem is geworden. Dit heeft er voor gezorgd dat het kwalificatiedossier voldoet aan de hoogste normen. Deze normen zorgen ervoor dat deelnemers die voor het examen slagen de juiste kwalificaties en competenties hebben zich gekwalificeerde Krachtsport en Fitness professional te noemen. Deze erkenning geeft garantie voor een goede en actuele vakbekwaamheid. De gedragscode van het Register is voor klanten en werkgevers een waarborg voor vakkundig en correct handelen en acteren van de Erkende Krachtsport en Fitness Professional.

Toelating tot het KNKF register zal door de KNKF, op basis van door de bepaalde normen worden gecontroleerd en uitgevoerd.

Een ieder die tot het register wil worden toegelaten zal het KNKF-examen  met goed gevolg moeten afleggen en dient de “Code of Conduct” te onderschijven en een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit kan zelfstandig gedaan worden of  is er de mogelijkheid tegen zeer gunstige voorwaarden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten via de KNKF.

Code of Conduct

De Code of Conduct beschrijft de uitgangspunten en de basisprincipes van ethisch gedrag die de KNKF  worden aangehouden en zet KNKF’s kernwaarden uiteen.

De volgende kernwaarden zijn de basis voor de Code of Conduct:

  • Wij geven het voorbeeld – door ons op een manier te gedragen die laat zien wat wij van elkaar en van onze leden verwachten.
  • Wij werken samen – door elkaar te stimuleren en een sterke en succesvolle relatie op te bouwen.
  • Wij respecteren elkaar – door mensen te respecteren om wie zij zijn en om hun kennis, vaardigheden en ervaring.
  • Wij onderzoeken de feiten en verschaffen inzicht – door veronderstellingen te onderbouwen, feiten te controleren en onze reputatie als betrouwbare en objectieve sportpartner te versterken.
  • Wij zijn open en eerlijk in onze communicatie – door informatie, inzichten en advies uit te wisselen en moeilijke situaties openhartig aan te pakken.
  • Wij zijn betrokken bij de maatschappij – door in de samenleving werkzaam te zijn en onze vaardigheden, ervaring
    en standpunten door middel van ons werk in de samenleving te delen.
  • Maar vóór alles zijn wij integer – door de hoogste professionele normen na te leven, gedegen advies te geven en onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Leden van het KNKF register zullen opgenomen worden in een publiek register dat op internet door iedereen kan worden geraadpleegd. De registratie geschied voor de duur van 1 jaar en kost E.38,50 per jaar. Elk jaar moet de geregistreerde trainer een aantal bewijs stuken voor “permanente Educatie “ aantonen zodat opnieuw licentie voor een jaar verleend kan worden. Bij de registratie hoort een op naam gestelde lidmaatschapskaart, waarop de naam, specialisatie, het unieke lidmaatschapsnummer en de geldigheidsdatum staan vermeld. Daarnaast kan men profiteren van speciale aanbiedingen.

Reglement en code of conduct
Het volledige Register reglement en Code of Conduct is hier te vinden.