Impact Crisis Corona Virus

Het Corona (Covid-19) virus heeft grote impact op iedereen. Ook op de beoefenaren en aanbieders van krachtsport en fitness. In deze pagina’s wil de KNKF informatie delen over maatregelen en helpen de continuïteit van de krachtsport & fitnessaanbieders te waarborgen.

Speciale pagina’s zijn opgesteld voor:

Maatregelen voor de sport

24 juni 2020

Het kabinet heeft woensdagavond (24 juni 2020) de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Enkele aandachtspunten zijn:

  • Per 1 juli is zowel binnensport- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport;
  • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten (zoals worstelen, (combat)sambo en armworstelen) geen 1,5 meter afstand te worden gehouden;
  • Bij individuele sport (zoals powerliften, functional fitness en kettlebellsports) wordt geadviseerd om de 1,5 meter aan te houden, tenzij dat niet anders kan, bijvoorbeeld bij het spotten van een trainingspartner;
  • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand houden. Ook in de kleedkamer en de kantine;
  • Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan. Ook voor trainers en ouders;
  • controleer of de sportlocatie continue en voldoende wordt geventileerd (géén recirculatie!) en zet indien nodig en mogelijk ramen/deuren open. Volg de richtlijnen van de beheerder/eigenaar van de accommodatie. Het ventilatiesysteem dient minimaal te voldoen aan de richtlijnen van het bouwbesluit. Ga bij twijfel in overleg met de gemeente.

De standaard veiligheids- en hygiëneregels blijven van toepassing.

In de richtlijn die de KNKF  samen met NOC*NSF en de andere sportbonden heeft opgesteld staan meer aandachtspunten voor verenigingen en sportscholen bij het organiseren van binnen- en buitensport. Klik op de link om te downloaden: Protocol Verantwoord sporten

Voorlichtingsposters en informatieborden kunnen via de volgende link gedownload worden (download hier)

Dit protocol is nog in ontwikkeling en gebaseerd op de kennis van nu. De komende dagen kunnen nog aanpassingen volgen (op basis van de aanwijzingsbrief rijksoverheid en de noodverordeningen).

Nog vragen over het protocol? Neem contact op met ons via: voorzitter@knkf.nl

Crisisnummers

De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351. Inmiddels heeft EZK ook een speciaal nummer voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Voor sportspecifieke zaken heeft NOC*NSF ook een site ingericht: Coronavirus en sport