Impact Crisis Corona Virus

Het Corona (Covid-19) virus heeft grote impact op iedereen. Ook op de beoefenaren en aanbieders van krachtsport en fitness. In deze pagina’s wil de KNKF informatie delen over maatregelen en helpen de continuïteit van de krachtsport & fitnessaanbieders te waarborgen.

Speciale pagina’s zijn opgesteld voor:

Betekenis extra maatregelen (23 maart) voor de sport

Op 23 maart 2020 heeft het kabinet een deel van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aangescherpt. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen Wat is gebleven is het verbod om de sportaccommodaties tot en met 6 april open te stellen. Die datum is vooralsnog niet veranderd. Nieuw is dat het evenementenverbod is verlengd tot 1 juni en nu ook geldt voor bijeenkomsten met minder dan 100 personen. Ook nieuw is het verbod op samenkomsten voor gezelschappen beneden de 100 personen.

Voor de sport betekent dit dat onze accommodaties tot en met 6 april zeker dicht blijven en we tot 1 juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen organiseren. NOC*NSF is met VWS in overleg wat een en ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en waar competitiewedstrijden onder vallen. Binnenkort zal VWS hun eigen Q & A pagina daar op aanpassen.

Hoe een en ander er voor ons allen na 6 april uit komt te zien is nu nog niets over te zeggen. Ook daar houdt NOC*NSF nauw contact over met VWS. Zodra we daar meer over weten zullen we dat uiteraard direct met jullie delen.

Crisisnummers

De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351. Inmiddels heeft EZK ook een speciaal nummer voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Hygiëne maatregelen

Een voor de hand liggende maatregel is extra aandacht voor hygiëne.

Daarom de volgende tips:

  • Was uw handen regelmatig en goed, zie de instructies op de site van het RIVM;
  • Attendeer werknemers op een juiste hygiëne en zorg dat in toiletten (desinfecterende) zeep aanwezig is
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Maak dagelijks de fitnessapparaten, deurgrepen, kranen enz. goed schoon met reguliere schoonmaakmiddelen
  • Zorg voor goede ventilatie
  • Geen handen schudden