Examen
Om het door  KNKF erkende diploma of certificaat te kunnen ontvangen, moet de kandidaat de  kerntaken beheersen. Elke kerntaak wordt door een proeve van bekwaamheid (PVB) getoetst. In dit toetsplan staat beschreven:

1. Beheersing van  Vakkennis
2. Kerntaken en werkprocessen
De volgende kerntaken en werkprocessen worden getoetst.

Kerntaak 3.1 Geven van lessen
3.1.1 Informeert en betrekt sporters en ouders/derden
3.1.2 Begeleidt sporters tijdens lessen
3.1.3 Bereidt lessen voor
3.1.4 Voert uit en evalueert lessen
Kerntaak 3.3 Organiseren van activiteiten
3.3.1 Begeleidt sporters bij activiteiten
3.3.2 Bereidt activiteiten voor
3.3.3 Voert uit en evalueert activiteiten
Kerntaak 3.4 Aansturen van sportkader
3.4.1 Informeert assisterend sportkader
3.4.2 Geeft opdrachten aan assisterend sportkader

Deze taken worden ondergebracht  tijdens de opleiding in een te maken portfolio die  vooraf wordt beoordeeld door de verzorger van de opleiding , alleen bij een  voldoende beoordeling volgt er een eind examen door middel van een 10 minuten durende presentatie en 10 minuten durende praktijk toets.

Herkansen
Je hebt altijd recht op één herkansingsmogelijkheid voor het examen, zonder opnieuw te hoeven betalen.

Vrijstelling
In sommige gevallen is vrijstelling mogelijk van examenonderdelen, bijvoorbeeld als je een bepaalde (door ons erkende) opleiding hebt afgerond, of voldoende (werk)ervaring kunt aantonen.
In alle gevallen moet voor een vrijstelling contact worden opgenomen met de Opleider en de KNKF, waarna je hoort of en welke vrijstelling jij krijgt.
Opleidingen die niet volledig afgerond zijn, of waarvan geen diploma en/of cijferlijst kan worden overlegd, leveren geen vrijstelling op.

Annuleren
Volg je een opleiding? Dan is je opleider degene bij wie je moet annuleren. Deze bepaalt hoe en tot wanneer je kunt afmelden. Een examen kun je alleen bij uitzondering annuleren en natuurlijk alleen maar vooraf. Een gemist examen telt als een onvoldoende. Heb je deelgenomen aan één of meerdere van de examenonderdelen, dan is geen restitutie (gedeeltelijk of geheel) van het examengeld mogelijk.

Examen kosten
Voor elk examen die via de KNKF afgenomen word, geld dat er buiten de kosten van de opleiding die aan de opleider voldaan word er apart examengeld berekend word, die aan  de KNKF  vooraf voldaan moet worden anders kan je niet deelnemen aan het examen. De kosten van het examengeld zijn  E.115,=.

Bezwaar aantekenen
Ben je het niet eens met de uitslag? Dan kun je binnen vier weken na de examendatum bezwaar aantekenen bij de KNKF. Dit doe je door een e-mail te richten aan office@knkf.nl waarin je aangeeft waarom je het niet eens bent met de uitslag. Let op: het gaat hierbij niet om een meningsverschil tussen jou en de examinator. Bezwaar aantekenen kan alleen als je denkt dat niet de juiste procedure is gevolgd bij het examen, of als de regels van het examenreglement zijn overtreden.

Reglement
Het volledige Examenreglement is hier te vinden.