Statuten KNKF 2021

Sectiereglement KNKF

2019 Overeenkomst KNKF – ISR getekend

Code Goed SportbestuurĀ 

Code of conduct

Topsport statuut KNKF – v1.0

KNKF samenwerkingsovereenkomst_sectie Powerliften_en_atletenvertegenwoordiging – v1.0

ISR Nationaal Dopingreglement 2023 update 01-07-2023

Guidance for Coaches

Guidance for Parents

IPF Coach Code of Ethics

ISR Reglement Matchfixing met overgangsbepaling

KNKF Richtlijnen selecties en atleten v2

Meerjarenbeleidsplan 2020-2024

Meerjaren Begroting 2021-2024

Jaarrekening 2021

Whereaboutsbijlage 2023

Algemeen Tuchtreglement_versie 2015

Jaarverslag 2022