Impact Crisis Corona Virus

Het Corona (Covid-19) virus heeft grote impact op iedereen. Ook op de beoefenaren en aanbieders van krachtsport en fitness. In deze pagina’s wil de KNKF informatie delen over maatregelen en helpen de continuïteit van de krachtsport & fitnessaanbieders te waarborgen.

Speciale pagina’s zijn opgesteld voor:

Maatregelen voor de sport

17 mei 2021

Het kabinet heeft besloten dat de versoepelingen van fase 2 doorgaan! Er kan weer binnen getraind worden!

Samen met NOC*NSF hebben we het protocol aangepast. Klik hier voor de pagina van het Protocol. Klik hier om direct naar het Protocol Verantwoord Sporten te gaan. Overigens zijn de FAQ van NOC*NSF ook aangepast!

Als je vragen hebt over het protocol of issues hebt met de toepassing binnen je gemeente kan je contact opnemen via office@knkf.nl

21 januari 2021

Naar aanleiding van de persconferentie is het Protocol Verantwoord Sporten en de FAQ aangepast in samenwerking met NOC*NSF. Klik voor zowel het Protocol als de FAQ hier

4 november 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 3 november is het protocol Vweantwoord sporten aangepast aan de meeste recente richtlijnen.

Er is veel onduidelijkheid over het begrip “groepslessen” en het verbod daar op per 4 november. Hieronder een nadere toelichting op deze regel:

 Groepslessen voor volwassenen zijn nergens toegestaan. Dit verbod geldt voor groepslessen die binnen en buiten plaatsvinden.

 Voor trainingen /lessen voor volwassenen geldt binnen en buiten een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur, trainer, toezichthouder of vergelijkbare begeleider). Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Zij houden onderling 1,5 meter afstand en mengen niet onderling.

 Gebruik daarbij ook vooral het gezonde verstand bij het bepalen en afvragen of een bepaalde (inloop)training of les wel of niet kan en in welke vorm. Het moet goed uitlegbaar zijn naar de basisregels.

Meer toelichting is te vinden in de bovenstaande FAQ. Nog vragen over het protocol? Neem contact op met ons via: voorzitter@knkf.nl

24 juni 2020

Het kabinet heeft woensdagavond (24 juni 2020) de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Enkele aandachtspunten zijn:

  • Per 1 juli is zowel binnensport- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport;
  • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten (zoals worstelen, (combat)sambo en armworstelen) geen 1,5 meter afstand te worden gehouden;
  • Bij individuele sport (zoals powerliften, functional fitness en kettlebellsports) wordt geadviseerd om de 1,5 meter aan te houden, tenzij dat niet anders kan, bijvoorbeeld bij het spotten van een trainingspartner;
  • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand houden. Ook in de kleedkamer en de kantine;
  • Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan. Ook voor trainers en ouders;
  • controleer of de sportlocatie continue en voldoende wordt geventileerd (géén recirculatie!) en zet indien nodig en mogelijk ramen/deuren open. Volg de richtlijnen van de beheerder/eigenaar van de accommodatie. Het ventilatiesysteem dient minimaal te voldoen aan de richtlijnen van het bouwbesluit. Ga bij twijfel in overleg met de gemeente.

De standaard veiligheids- en hygiëneregels blijven van toepassing.

In de richtlijn die de KNKF  samen met NOC*NSF en de andere sportbonden heeft opgesteld staan meer aandachtspunten voor verenigingen en sportscholen bij het organiseren van binnen- en buitensport. Klik op de link om te downloaden: Protocol Verantwoord sporten

Voorlichtingsposters en informatieborden kunnen via de volgende link gedownload worden (download hier)

Dit protocol is nog in ontwikkeling en gebaseerd op de kennis van nu. De komende dagen kunnen nog aanpassingen volgen (op basis van de aanwijzingsbrief rijksoverheid en de noodverordeningen).

Nog vragen over het protocol? Neem contact op met ons via: voorzitter@knkf.nl

Crisisnummers

De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351. Inmiddels heeft EZK ook een speciaal nummer voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Voor sportspecifieke zaken heeft NOC*NSF ook een site ingericht: Coronavirus en sport