CONTACT

Hoofd Bestuur

Voorzitter;  Paul Lengkeek, E-mail;  voorzitter@knkf.nl

Secretaris; E-mail;  secretaris@knkf.nl

Penningmeester;  Alain V Verzi, E-mail;   penningmeester@knkf.nl

Sectie Afgevaardigden

Powerliften;  Pieter V d Vijfeijke, E-mail;  pieter@drc-groep.nl

Functinonal fitness;  E-mail;   voorzitter@knkf.nl

Worstelen;  Jan Loffeld, E-mail;  jan@bspindoor.nl

Sambo; Frank Ningbers, E-mail;

Kettlebel;  Pascal Zemering, E-mail;  p.zemering@csngroep.nl

Paralympisch BD;  Laurens Schouten,  E-mail;  l.schouten3@chello.nl

Bondsbureau

Officemanager; Lenneke Bakker, E-mail;  office@knkf.nl

Sportzaken; E-mail; office@knkf.nl

Marketing; E-mail;  office@knkf.nl

Vertrouwenspersoon

Saskia Rozendaal; E-mail;  sasrozendaal@hotmail.com

Tucht commissie

E-mail; info@isr.nl

Per e-mail zijn wij altijd bereikbaar.
Stel gerust een vraag via onderstaand formulier of maak een afspraak via de mail.

KNKF – Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie
Hermesweg 8
3741 GP Baarn

office@knkf.nl