Brandbrief Krachtsport & fitnessbranche en vechtsportsector

Vrijdag 8 mei 2020 hebben de Koninklijke Nederlandse Krachtsport & Fitness Bond, de Nederlandse Vechtsportautoriteit, de Judo Bond Nederland en de Nederlandse Boksbond gezamenlijk een brandbrief verzonden aan het kabinet. Hierin wordt uitgelegd welke rampzalige gevolgen sluiting van sportscholen tot 1 september zal hebben. Voor de sportondernemers, voor de sport-infrastructuur in Nederland, en voor de maatschappelijke rol die de sporten hebben.

Aan

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge
Minister voor Medische Zorg en Sport Martin van Rijn
Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes

Amsterdam, 8 mei 2020

Geachte ministers,

Het is met forse tegenzin dat wij, vertegenwoordigers van de vechtsport, krachtsport en fitnessbranche in Nederland, uw aandacht vragen. U heeft namelijk krankzinnig veel en belangrijk werk te doen en daar zijn wij ons zeer van bewust. Wij hebben daar ook grote waardering voor. Maar het water staat ons tot aan de lippen, en als we nu niet spreken, is het misschien te laat.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij in economische zin geen uitzonderlijke positie innemen. We staan in een flinke rij van sectoren en instellingen die het moeilijk hebben. Dat wij nu toch onze stem laten horen, is omdat wij hetzelfde perspectief nodig hebben dat u veel van hen al heeft geboden. Namelijk: zicht op overleving. Dat perspectief hebben wij helaas nog niet gekregen.

Een aantal sectoren en instellingen mag in de komende weken de deuren al openen, en heeft daarmee zicht op broodnodige inkomsten. Het perspectief dat wij op de persconferentie van 6 mei voorgeschoteld kregen, is dat van sluiting tot 1 september. En om het onomwonden te zeggen: dat zullen velen van ons niet halen. Commerciële en niet-commerciële sportscholen, maar ook organisaties die sport koppelen aan sociaal en maatschappelijk werk, gaan onderuit als zij nog ruim drie maanden lang de adem moeten inhouden.

Daarmee zouden wij belangrijke sportinfrastructuur, in decennia opgebouwd, voorgoed verliezen. Sportscholen die Nederlanders naar de wereldtop brachten en ons land olympische medailles en grote faam bezorgden. Die zorgen voor volle stadions en miljoenen tv-kijkers. Maar die ook in de levens van honderdduizenden ‘gewone’ Nederlanders een zeer belangrijke rol vervullen. Die hen eigenwaarde, zelfbeheersing, ontplooiing, vriendschappen voor het leven en een betere gezondheid geven. Sportscholen die juist nu kunnen bijdragen aan het versterken van de weerstand van de bevolking, in de strijd tegen het corona-virus. Decennia aan investeringen worden teniet gedaan als we in de komende maanden een kaalslag laten plaatsvinden. En wij kunnen niet van onze leden verwachten dat zij ons overeind houden door maandenlang te blijven betalen voor een dichte deur.

Wij zijn geen virologen en gelukkig ook niet belast met de ingewikkelde en beladen keuzes die u op dit moment moet maken. Wij hebben ons keurig geconformeerd aan alle voorschriften zoals die vanuit de overheid zijn uitgevaardigd. Maar we zien nu dat onze sportscholen dreigen te verdwijnen, terwijl dit echt niet onvermijdelijk is. Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom willen we zo snel mogelijk met u om tafel. Om te kijken hoe we met behulp van onze sterke protocollen, veilig en verantwoord de deuren eerder weer kunnen openen. Of hoe u de ondernemers in deze sector anders perspectief kunt bieden om deze crisis te overleven.

Dan kunnen wij niet alleen bijdragen aan het gezond houden van ontelbaar veel Nederlanders, maar ook als sector weer overeind komen en onszelf herpakken, in de geest van onze sporten.

Hoogachtend,

Nederlandse Vechtsportautoriteit
Koninklijke Nederlandse Krachtsport & Fitness Bond
Judo Bond Nederland
Nederlandse Boksbond