Naast individuele leden kunnen ook verenigingen en sportscholen zich aansluiten. De contributie voor sportscholen/verenigingen is 125 euro per jaar (Kan in kwartalen gefactureerd worden). Secties/sporten kunnen aanvullend nog een bijdrage hebben voor deelname aan de competitie. Kijk hiervoor op  de websites van de sectie.

Lees voor aanmelding de volgende documenten door:

Aanmeldformulier

    Graag een kopie van uw inschrijvingsbewijs van de K.v.K. bijvoegen.

    De eigenaar/voorzitter verklaart hierbij de statuten van de KNKF, het Tucht- en Dopingreglement ISR, de Dopinglijst en het Dispensatiereglement, gelezen te hebben en zich hiermee akkoord te verklaren.

    Contributie in kwartalen gefactureerd