Naast individuele leden kunnen ook verenigingen en sportscholen zich aansluiten. De contributie voor sportscholen/verenigingen is 125 euro per jaar (Kan in kwartalen gefactureerd worden). Secties/sporten kunnen aanvullend nog een bijdrage hebben voor deelname aan de competitie. Kijk hiervoor op  de websites van de sectie.

Aanmeldformulier

    Graag een kopie van uw inschrijvingsbewijs van de K.v.K. bijvoegen.

    De eigenaar/voorzitter verklaart hierbij de statuten van de KNKF, het Tucht- en Dopingreglement ISR, de Dopinglijst en het Dispensatiereglement, gelezen te hebben en zich hiermee akkoord te verklaren.

    Contributie in kwartalen gefactureerd