KNKF Register van Krachtsport en Fitness Professionals

Dit is het officieel register voor Krachtsport en Fitness professionals van de KNKF.

Het register is gerealiseerd in samenwerking met NOC-NSF, het CRKBO en de NEN dat onafhankelijk, objectief en een op Nederlandse en Europese gebaseerd kwalificatiesysteem is geworden. Dit heeft er voor gezorgd dat het kwalificatiedossier voldoet aan de hoogste normen. Deze normen zorgen ervoor dat deelnemers die voor het examen slagen de juiste kwalificaties en competenties hebben zich gekwalificeerde Krachtsport en Fitness professional te noemen. Deze erkenning geeft garantie voor een goede en actuele vakbekwaamheid. De gedragscode van het Register is voor klanten en werkgevers een waarborg voor vakkundig en correct handelen en acteren van de Erkende Krachtsport en Fitness Professional.

Toelating tot het KNKF register zal door de KNKF, op basis van door de bepaalde normen worden gecontroleerd en uitgevoerd.

Een ieder die tot het register wil worden toegelaten zal het KNKF-examen  met goed gevolg moeten afleggen en dient de “Code of Conduct” te onderschijven en een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit kan zelfstandig gedaan worden of  is er de mogelijkheid tegen zeer gunstige voorwaarden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten via de KNKF.

Leden van het KNKF register zullen opgenomen worden in een publiek register dat op internet door iedereen kan worden geraadpleegd. De registratie geschied voor 1 jaar en elk jaar moet de geregistreerde trainer een aantal punten voor “permanente Educatie “ aantonen zodat opnieuw licentie voor een jaar verleend kan worden. Bij de registratie hoort een fraai diploma en een op naam gestelde lidmaatschapskaart, waarop de naam, het unieke lidmaatschapsnummer en de geldigheidsdatum staan vermeld. Daarnaast kan men profiteren van speciale aanbiedingen.

Reglement
Het volledige Register reglement is hier te vinden.