Calisthenics

Calisthenics is een pure vorm van krachttraining en -meting met het gebruik van het eigen lichaamsgewicht. Push ups, pull ups, situps en uitvalspassen zijn bekende oefeningen. Calisthenics heeft echter zijn bekendheid te danken aan de extreme lichaamsoefeningen zoals de human flag en de muscle up.

Binnen de competitievorm van calisthenics kent men de ‘freestyle’ en de ‘strict form’ wedstrijden.

Freestyle

De deelnemers worden beoordeeld op drie verschillende elementen, namelijk op dynamiek, statische houdingen en combinaties. Bij het dynamische element kun je denken aan ‘tricks’ waarbij de atleet over de stang springt, door de lucht vliegt of zelfs twists en flips uitvoert op de bars. Bij statische houdingen gaat het om bijvoorbeeld de human flag, front- / backlever en planche; probeer hierbij de oefeningen meerdere seconden vast te houden. De combinatie van de statische en dynamische elementen vormt het derde element, namelijk de combo’s. Hoe moeilijker en creatiever de oefening, hoe meer punten worden toegekend. Er zijn 3 juryleden aanwezig die de freestyle battles zullen beoordelen. Naast de bovengenoemde drie elementen let de jury ook op de presentatie, interactie met het publiek en eventueel op de samenwerking met medebeoefenaars. Iedere deelnemer mag namelijk per ronde één keer gebruik maken van een tweede persoon om een oefening te doen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de ‘human scale’.

Strict form

De andere competitievorm die plaatsvinden, zijn de ‘Strict form’ battles. Hierbij maak je van een bepaalde oefening zo veel mogelijk perfect uitgevoerde herhalingen binnen een bepaalde tijd. Strict form pull ups in 100 seconden, minimale eis: 20 clean pull ups Strict form dips in 100 seconden, minimale eis: 40 clean dips Strict form push ups in 100 seconden, minimale eis: 50 clean push ups

Extra; Marathon

In sommige competities vinden een extra competitievorm plaats, namelijk de strict form marathon – (50 pull ups – 75 dips – 100 push ups)(in een zo kort mogelijke tijd)
Team strict form marathon – (50 pull ups – 75 dips – 100 push ups) – 1 teamlid per oefening